دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 133259
تعداد نوشته ها : 351
تعداد نظرات : 122
Rss
طراح قالب

قیام ملت ایران به رهبری آیت الله کاشانی ، استعفای قوام وبه قدرت رسیدن مصدق :

پس از اثبات حقانیت ایران در دادگاه لاهه در خصوص ملی شدن نفت ، دولت مصدق با مشکلات عدیده داخلی و خارجی روبرو شد اما به دلیل داشتن پشتوانه عظیم مردمی توانست بر تمامی این مشکلات فائق آید . مصدق که خواستار افزودن اختیارات خود بود ، تقاضای عهده دار شدن وزارت جنگ را از شاه کرد . محمد رضا  با خواسته وی مخالفت کرد و دکتر مصدق در ادامه این مسیر، استعفای خود را تسلیم شاه کرد . شاه نیز که منتظر فرصت بود قوام السلطنه را به نخست وزیری بر گزید . قوام پس از به دست  گرفتن قدرت  با اعلامیه شدید اللحنی آزادی های سیاسی را محدود کرد و با ارعاب و تهدید مردم ، مراکز حساس شهر را به تصرف نیروهای نظامی در آورد. در این زمان آیت الله کاشانی با صدور اعلامیه ای مردم را به اعتراض علیه حرکات مذبوحانه قوام فراخواند . پس از موضع گیری سخت  آیت الله کاشانی ، در روز سی ام تیر ماه بازار تعطیل شد و مردم به خیابانها ریختند و خواستار سرنگونی قوام شدند . به دستور قوام در  چنین روزی در سال 1331 مردم به گلوله بسته شدند و عده ای نیز به شهادت رسیدند . در این واقعه مردمی نیز که از طرف شهر های کرمانشاه ، همدان و قزوین به سمت تهران می آمدند در کاروانسرا سنگی توسط عمال سرلشکر وثوق فرمانده ژاندارمری وقت به گلوله بسته شدند . سرانجام با مقاومت مردمی و رهبری های آیت الله کاشانی و دکتر مصدق ، مقاومت دربار در هم شکست و شاه عاقبت  به بر کناری قوام تن در داد و مصدق بار دیگر با فداکاری مردم به نخست وزیری رسید .

تاجگذاری احمد شاه قاجار و آغاز سلطنت او :
پس از خلع محمد علی شاه از قدرت ، در چنین روزی مقام پادشاهی به فرزند کوچک او احمد میرزا اعطا شد .
پس از آنکه تلاش های روسیه وانگلستان برای ممانعت از ورود مردم به تهران ، بعد  از گسترش نهضت مشروطه ، بی نتیجه ماند گروههایی که عازم تهران بودند در سال 1288 شمسی وارد این شهر شدند وسر انجام  تهران را به تصرف خویش  در آوردند  . نیروهای شاه مدت دو روز در مقابل آنان مقاومت کردند اما سرانجام شکست خوردند و روز جمعه تهران سقوط کرد و شاه برای اینکه به چنگ مردم نیافتد به سفارت روسیه پناه برد . فاتحان تهران در بهارستان به تشکیل شورایی مبادرت ورزیدند . این شورا محمد علی شاه را از سلطنت خلع کرد و فرزند دوازده ساله اش را، که معروف به" احمد شاه " شد ، به سلطنت برگزید .  نمایندگان شورا به سفارت روسیه رفتند و احمد میرزا را به دربار آوردند و با تشریفات خاص رسما او را شاه خواندند اما چون وی در این زمان سن کمی داشت و عملا نمی توانست کشور را اداره کند ، عضد الملک را که رییس ایل قاجار بود به نیابت سلطنت انتخاب کردند  . پس از انتخاب عضد الملک ،  شورا  منحل شد و سپهدار محمد ولی خان تنکابنی فئودال معروف وعامل روسها به نخست وزیری رسید .

تشکیل دولت علم :
در چنین  روزی در سال 1341 دولت اسدالله علم تشکیل شد . با سقوط علی امینی  و تضعیف جبهه ملی ، شاه فرصت مساعدی یافت تا مهره ای کاملا وفادار به خود را در راس کابینه قرار دهد . به همین منظور دوست ومشاور قد یمی خود ،  اسدالله علم را مامور تشکیل کابینه نمود و شخصا نظارت مستقیم تری بر امور روزمره دولت اعمال کرد . علم استراتژی سیاسی خود را بر سه هدف استوار ساخت :اول ، بر گزاری انتخابات مجلس شورای ملی به شیوه دلخواه شاه پس از یک دوره  طولانی  فترت ، دوم ؛ اجرای اصلاحات تحت رهبری مستقیم شاه و تعد یل شعارهای تند اصلاحات ارضی به منظور جلب اعتماد طبقات زمین دار و سوم بر قراری محدودیت های سیاسی جدید علیه رهبران جبهه ملی .این نکته نیز گفتنی است که نقطه آغاز بر نامه های  شاه از جمله انجمن های ایالتی و ولایتی  بطور مشخص در کابینه علم به اجرا گذاشته شد . این طرح که با اهداف و دلایل ویژه ای مطرح شد با واکنش شدید نیروهای مذهبی مواجه گردید . 

در گذشت امام محمد غزالی :
در چنین روزی در سال 505هجری قمری: «امام محمد غزالی» از دانشمندان مشهور ایرانی در گذشت .وی پس از طی مقدمات علوم و کسب مدارج عالی در حوزه علوم دینی به تدریس درنظامیه بغداد مشغول شد . از او آثار بسیاری به جای مانده است که از میان آنها می توان به احیاء علوم دین ، نصیحه الملوک و... اشاره کرد . 
 بخشی کیمیای سعادت او را با عنوان مقوله شناخت نفس می خوانیم  :
 بدان که کلید معرفت خدای - عزوجل - معرفت نفس خویش است ، و برای این گفته اند: " من عرف نفسه فقد عرف ربه"...درجمله هیچ چیز به تو از تو نزدیکتر نیست ، چون خود را نشناسی دیگری را چون شناسی؟ و همانا که گویی من خویشتن را همی شناسم و از باطن خود این قدر شناسی که چون گرسنه شوی نان خوری، و چون خشمت آید در کسی افتی و همه ستوران با تو درین برابرند.پس ترا حقیقت خود طلب باید کرد تا خود چه چیزی و از کجا آمده ای و کجاخواهی رفت و اندرین منزلگاه به چه کار آمده ای و ترا برای چه آفریده اند ، و سعادت تو چیست و در چیست ، و شقاوت تو چیست و در چیست؟
و این صفات که در باطن تو جمع کرده اند ، بعضی صفات ستوران ، و بعضی صفات ددگان و بعضی صفات دیوان، و بعضی صفات فرشتگان است، تو از این جمله کدامی؟ و کدامست که آن حقیقت گوهر تست که چون این ندانی سعادت خود طلب نتوانی کرد: چه هر یکی را ازین غذائی دیگر است و سعادتی دیگر است: غذای ستور و سعادت وی خوردن و خفتن و گشنی کردن است ، اما غذای ددان و سعادت ایشان دریدن و کشتن و خشم راندن است و غذای دیوان ، شر انگیختن و مکر و حیلت کردن است و غذای فرشتگان و سعادت ایشان ، مشاهده جمال حضرت الهیت است ، و آز وخشم و صفات بهایم و سباع را با ایشان راه نیست ، اگر تو فرشته گوهری در اصل خویش ، جهد آن کن تا حضرت الهیت را بشناسی و خود را به مشاهده آن جمال راه دهی و خویشتن را از دست شهوت وغضب خلاصی دهی ، و طلب آن کن تا بدانی که این صفات بهایم و سباع را در تو از برای چه آفریده اند؟
ایشان را برای آن آفریده اند تا ترا اسیر کنند و به خدمت خویش برند و شب و روز سخره گیرند ، یا برای آنکه تو ایشان را اسیر کنی و در سفری که ترا فرا پیش نهاده اند ایشان را سخره گیری، و از یکی مرکب خویش سازی و از دیگری سلاح خویش سازی، و این روزی چند که درین منزلگاه باشی ایشان را به کار داری تا تخم سعادت خویش به معاونت ایشان صید کنی و چون تخم سعادت به دست آوردی ایشان را در زیر پای آوری و روی به قرارگاه سعادت خویش آوری ، آن قرارگاهی که عبارت خواص از آن حضرت الهیت است و عبارت عوام از آن بهشت است .پس جمله این معانی ترا دانستنی است تا از خود چیزی اندک شناخته باشی ، و هر که این نشناسد ، نصیب وی از راه دین قشور بود و از حقیقت و لب دین محجوب بود .
اگر خواهی که خود را بشناسی ، بدان که ترا که آفریده اند از دو چیز آفریده اند: یکی این کالبد ظاهر ، که آن را تن گویند و وی را به چشم ظاهر می توان دید و یکی معنی باطن که آن را نفس گویند و جان و دل گویند و آن را به بصیرت باطن ، توان شناخت و به چشم ظاهر نتوان دید و حقیقت تو آن معنی باطن است و هر چه جز آنست تبع وی است و لشکر و خدمتکار وی است و ما آن را نام دل خواهیم نهاد . و چون حدیث دل کنیم ، بدان که آن حقیقت آدمی را می خواهیم که گاه آن را روح گویند و گاه نفس و بدین دل نه آن گوشت پاره می خواهیم که در سینه نهاده است از جانب چپ ، که آن را قدری نباشد و آن ستوران را نیز باشد و مرده را باشد و آن را به چشم ظاهر بتوان دید و هر چه آن را بدین چشم بتوان دید از این عالم باشد که آن را عالم شهادت گویند. و حقیقت دل از این عالم نیست ، و بدین عالم غریب آمده است و همه اعضای تن ، لشکر وی اند و پادشاه ِ جمله ی تن ، وی است و معرفت خدای - تعالی- و مشاهدت جمال ِ حضرت ِ وی صفت وی است و معرفت حقیقت وی و معرفت صفای وی کلید معرفت خدای- تعالی -است . جهد کن تا وی را بشناسی که گوهر عزیز است.

در گذشت ملا احمد نراقی :
درچنین روزی در  سال1185هجری قمری حاج ملا احمد نراقی ازدانشمندان بر جسته جهان تشیع دیده از جهان فروبست .آیت الله ملا احمد نراقى در سال 1186  ه.ق در روستای  نراق از توابع کاشان به دنیا آمد .  پدرش حاج ملا مهدى بن ابو‏ذر از استادان علوم اسلامی در روز گار خویش بوده است . ملا احمد پس از فراگیری مقدمات علوم نزد پدر ، به سمت گسترش یافته های علمی  خود پرداخت و در این مسیر  از محضر بزرگانی چون علامه بحر العلوم ، شیخ جعفر کاشف الغطاء ، میرزا مهدى شهرستانى و وحید بهبهانى در در نجف اشرف و کربلای معلا بهره جست .او پس از در یافت  درجه اجتهاد به زادگاه خویش بازگشت و به تدریس و تربیت شاگردان بسیار همت گمارد .از او آثار بسیاری به جای مانده است که از میان آنها می توان به  مستند الشیعه فى احکام الشریعه، عوائد الایام، طاقدیس، عین الاصول، شرحى بر تجرید الاصول، معراج السعاده، اسرار الحج، اجتماع امر و نهى، اساس الاحکام، سیف الامه، مناهج الاصول، مفتاح الاحکام، خزائن و یک دیوان شعر فارسى اشاره کرد . آن  عالم ربانى سرانجام در چنین روزی در  سال 1244 ه.ق در شهر کاشان بر اثر  بیمارى وبا مبتلا  دارفانى را وداع گفت . پیکر پاکش را در نجف اشرف به خاک سپردند .  

روز ملی بلژیک :

بلژیک کشوری است در شمال غرب اروپا در ساحل دریای شمال، بین فرانسه ، هلند و آلمان .مردم آن اکثرا سفید ژرمن اند و بیشتر از مذهب کاتولیک پیروی می کنند . زبان فرانسه و فلاماندر زبان رسمی این کشور است و نوع حکومت آن مشروطه سلطنتی است . این کشور در سال 1831 میلادی در چنین روزی از هلند مستقل شد ودر بیست وهفتم دسامبر سال 1945 به عضویت سازمان ملل متحد در آمد . پایتخت این کشور بروکسل نام دارد .

تولد پل ژولیوس بارون ون رویترز :
در چنین روزی در سال 1816 رویترز، موسس خبر گزاری معتبر رویترز به دنیا آمد . رویترز توانسته است امروز به عنوان یک منبع بزرگ خبرپراکنی در دنیا، اعتبار و شهرت زیادی برای موسس خود به همراه آورد .

تولد فرانسیس پارکینوسون کیز :
این نویسنده آمریکایی در چنین روزی در سال 1885 به دنیا آمد . "شام در آنتوان" عنوان مهمترین اثر اوست .

تولد جان ریویر :
جان ریویر آهنگساز و موسیقیدان فرانسوی در چنین روزی به دنیا آمد . "پنج" و" نوزدهمین" عنوانهای مهترین آثار وی هستند .
تولد ارنست همینگوی :

ارنست همینگوی نویسنده پر توان و بزرگ آمریکایی در چنین روزی در سال 1899به دنیا آمد . وی چندین رمان و داستان کوتاه از خود به یادگار گذاشت که از مهمترین آنها می توان به رمان" پیر مرد و دریا "و"وداع با اسلحه " اشاره کرد . همینگوی در نویسندگی سبک منحصر به فردی را اتخاذ کرده بود و همین امر آثار داستانی او را از دیگر نویسند گان متمایز می کند . او در سال 1954 جایزه نوبل ادبی را به دست آورد . وسرانجام با شلیک گلوله ای به زندگی خود پایان داد.

تولد هارت کرین :
هارت کرین شاعر آمریکایی در چنین روزی در سال 1899 به دنیا آمد . "پل "عنوان مهمترین اثر شعری اوست .

تولد مارشال مک لوهان :
مارشال مک لوهان نویسنده برجسته ، نظریه پرداز و استاد علوم ارتباطات در چنین روزی در کانادا دیده به جهان گشود . نظریه "دهکده جهانی "او که در حال حاضر در حوزه علوم ارتباطات مطرح است ، شهرت وی را عالم گیر کرد . "شیوه پیام رسانی" عنوان مهمترین اثر این استاد دانشگاه است .

تولد ایزاک استرن :
این آهنگساز و ویولونیست روسی در چنین روزی در سال 1920 به دنیا آمد ."آغاز سمفونی اس اف" عنوان مهمترین اثر اوست .

تولد جان گاردنر :
این نویسنده آمریکایی در چنین روزی در سال 1933 به دنیا آمد ." گفتگو های خورشیدی "عنوان مهمترین اثر اوست .

در گذشت رابرت بورنز :
رابرت بورنز شاعر معروف اسکاتلندی در چنین روزی در سال 1796 دار فانی را وداع گفت .

در گذشت آرشیل گورکی :
آرشیل گورکی نقاش بر جسته روس در چنین روزی در سن چهل و سه سالگی در سال 1948 دار فانی را وداع گفت . آثار او بیانگر سبک اکسپرسیونیسم انتزاعی است


دسته ها :
جمعه سیم 4 1385
X