دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 138867
تعداد نوشته ها : 351
تعداد نظرات : 122
Rss
طراح قالب

در اين دوره از برگزاري نمايشگاه‌الكامپ دوازدهم (نمايشگاه الكترونيك، كامپيوتر و تجارت الكترونيكي) برنامه‌هاي جانبي متعددي برگزار خواهد شد.

روز گذشته ‪ ۲۷‬تيرماه نشست رايانه و نابينايان، برگزار شد كه سخنرانان آن "آرمان بحري" مدير فني شركت پكتوس و "سعيد صادق پور" مدير عامل شركت پكتوس بودند.

محورهاي اين نشست شامل، "ضرورت دسترسي نابينايان به فناوري اطلاعات و ارتباطات"، "آشنايي با خط بريل"، "ابزارهاي قابل دسترسي كردن كامپيوتر براي نابينايان" و "كاربردها" بود.

از ديگر محورهاي اين نشست مي‌توان به "رايانه و نابينايان"، "كارهاي انجام شده در كشور"، "ارگان‌هاي ذيربط"، "توليد محتوا"، "استانداردها" و "آموزش" اشاره كرد.

همچنين نشست "استاندارد و نقش آن در توسعه ‪ "IT‬نيز روز گذشته ‪ ۲۷‬تير ماه برگزار شد كه سخنرانان آن "فيروز بشاشي" از دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات و "كليشادي" از مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك" بودند.

محورهاي اين نشست شامل، معرفي برنامه‌هاي دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور در خصوص استانداردهاي حوزه ‪ ،IT‬آشنايي با سازمان‌هاي بين المللي استاندارد، مقررات اتحاديه اروپا در خصوص استانداردهاي حوزه فناوري اطلاعات و بررسي اجمالي برخي استانداردهاي عمومي و الزامي در تجهيزات ‪ IT‬بود.

همچنين امروز ‪ ۲۸‬تيرماه نشست "تجارت الكترونيك" توسط معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني در حال برگزاري است.

سخنرانان اين نشست از دفتر توسعه تجارت الكترونيك معاونت اقتصادي وزارت بازرگاني هستند.

محورهاي اين نشست شامل، سياست‌ها و برنامه‌هاي تجارت الكترونيكي و ارايه محورهاي ساختار ملي كدينگ كالا و خدمات مي‌باشد.

روز ‪ ۲۹‬تيرماه نيز نشست "فضا و توسعه پايدار" توسط سازمان فضايي ايران" برگزار مي‌شود و محورهاي اين نشست شامل تاريخچه فناوري فضايي، كاربردهاي فناوري فضايي و نقش فناوري فضايي در توسعه پايدار است.

نشست بعدي با عنوان اينترنت ملي نيز روز ‪ ۲۹‬تيرماه برگزار مي‌شود كه "عبدالمجيد رياضي " دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات سخنران آن بوده و برگزاركننده اين نشست نيز اين دبيرخانه مي‌باشد.

محورهاي اين نشست شامل،كليات شبكه اينترنت ملي، الزامات شبكه اينترنت ملي، مزاياي شبكه اينترنت ملي، سياست‌ها و برنامه‌هاي دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات براي طراحي و پياده‌سازي شبكه اينترنت ملي و پرسش و پاسخ است.

لينوكس فارسي از ديگر همايش‌هاي الكامپ دوازدهم است كه توسط مركز آي تي دانشگاه صنعتي شريف روز ‪ ۳۰‬تيرماه برگزار مي‌شود و سخنرانان آن "تشكري" و "خوانساري" مدير طرح ملي نرم افزارهاي آزاد/ متن باز است.

معرفي لينوكس فارسي كارآمد، معرفي و آشنايي با نرم افزارهاي آزاد/ متن باز، پرسش و پاسخ و معرفي لينوكس فارسي پارسيكس از جمله محورهاي اين نشست است.

نشست بعدي نقش بخش خصوصي در توسعه ‪ IT‬است كه توسط سازمان نظام صنفي رايانه‌اي روز ‪ ۳۰‬تيرماه برگزار مي‌شود و محورهاي آن شامل نقش بخش خصوصي در توسعه ‪ ،IT‬ساختار بخش خصوصي در حوزه ‪ IT‬و چگونگي فعاليت شركت‌هاي بخش خصوصي در حوزه ‪ IT‬است.

سيستم‌هاي ديجيتال فرستنده‌هاي تلويزيوني و راديويي و فيلترينگ توسط شركت تكتا روز ‪ ۳۱‬تيرماه برگزار مي‌شود و سخنرانان آن "مكي" و "حاج غلامعلي" از اين شركت هستند.

محورهاي اين نشست شامل تشريح و بحث درباره سيستم‌هاي ‪ ،DVB-T‬بحث درباره سيستم‌هاي ‪ DRM‬و تبديل فرستنده‌هاي آنالوگ به ديجيتال راديويي است.

چالش‌هاي پيش روي ارايه‌دهندگان خدمات اينترنتي در كشور نيز روز ‪۳۱‬ تيرماه برگزار مي‌شود و محورهاي آن شامل اينترنت پرسرعت، تلفن اينترنتي، شبكه هوشمند و سامان دهي محصولات اينترنتي است.


دسته ها :
چهارشنبه بیست و هشتم 4 1385
X