دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 126963
تعداد نوشته ها : 351
تعداد نظرات : 122
Rss
طراح قالب

رستم و افراسیاب

 

کنون رزم virus و رستم شنو *** دگرهاشنیدستی این هم شنو

 

که اسفندیارش یکی Disk داد *** بگفتا به رستم که ای نیکزاد

 

در این Disk باشد یکی Fileناب *** که بگرفتم از Site افراسیاب

 

چنین گفت رستم به اسفندیار *** که من گشنمه نون سنگک بیار

 

جوابش چنین داد خندان طرف *** که من نون سنگک ندارم به کف

 

برو حال می کن بدین Disk.هان! *** که هم نون و هم آب باشد در آن

 

تهمتن روان شد سوی خانه اش *** شتابان به دیدار رایانه اش

 

چو آمد به نزد  Mini Towerاش *** بزد ضربه بر دکمه ی Power اش

 

دگر صبر و آرام و طاقت نداشت *** مر آن Disk را در Drive اش گذاشت

 

نکرد هیچ صبر و نداد هیچ لفت *** یکی List از Root دیسکت گرفت

 

در آن Disk دیدش یکی File بود *** بزد Enter آنجا و اجرا نمود

 

کز آن یک Demo شد پس از آن عیان *** اَبا فیلم و موزیک و شرح و بیان

 

به ناگه چنان سیستمش کردHang***که رستم درآن ماندمبهوت ومنگ

 

چو رستم دگر باره Reset نمود *** همی کرد Hang و همان شد که بود

 

تهمتن کلافه شد و داد زد *** ز بخت بد خویش فریاد زد

 

چو تهمینه فریاد رستم شنود *** بیامد که لیسانس رایانه بود

 

بدو گفت رستم همه مشکلش *** وز آن Disk و برنامه ی خوشگلش

 

چو رستم بدو داد قیچی و ریش *** یکی دیسک Bootable آورد پیش

 

یکی Toolkit اَندر آن Disk بود *** برآورد آنرا و اجرا نمود

 

همی گشت Toolkit ، Hard اندرش *** چو کودک که گردد پی مادرش

 

به ناگه یکی رمز Virus یافت *** پی حذف امضای ایشان شتافت

 

چو Virus را نیک بشناختش *** مر از Bad Sector برانداختش

 

یکی ضربه زد بر سرش Toolkit *** که هر Byte آن گشت هشتاد Bit

 

به خاک اندر افکند Virus را *** تهمتن به رایانه زد بوس را

 

چنین گفت تهمینه با شوهرش *** که این بار بگذشت از پل خرش

 

دگرباره اما خریت مکن *** ز رایانه اصلا تو صحبت مکن

 

قسم خورد رستم به پروردگار *** نگیرد دگر Disk از اسفندیار

 

 

خیلی برای تایپش زحمت کشیدم.امیدوارم زحمتم را بی پاسخ مگذارید!


دسته ها :
چهارشنبه بیست و یکم 4 1385
X