در شبكه او آي پي ان مطرح شد؛
تعطيلي دين در مدارس آمريكا و اروپا بخاطر عجز از پاسخگويي * سند
مدارس جاي آموزش علم و دانش هاي متعارف است، هر كس به مسائل ديني علاقه دارد بايد خودش به دنبال اين مسائل برود.

به گزارش سرويس ديني جام نيوز، كارشناس شبكه او آي پي ان، ضمن طرح كردن اين سوال كه مدارس غربي و حتي مدارس وابسته به كليسا محل مغايرت ديدگاه هاي علمي با انديشه هاي مذهبي است از عبدالعلي بازرگان خواست كه در ارتباط با اين موضوع صحبت كند.
وي در جواب با لحني طنز آميز گفت: « روزي دختري از مادرش در ارتباط با منشاء خلقت سوال كرد و اينكه انسان از كجا به وجود آمده است؟! مادر در جواب وي گفت: آدم و حوا منشاء خلقت ما مي باشند. دختر از مادر سوال كرد پس چرا پدر مي گويد كه منشاء خلقت انسان ميمون است؟ مادر مي گويد: پدرت راجع به آباء و اجداد خودش سخن مي گويد من نيز در مورد فاميل خودم سخن مي گويم.»
كارشناس شبكه تصوير ايران كه معتقد است بايد دين(Religion) از مراكز آموزشي دور باشد و اين دو نبايد در يك جا جمع شوند افزود: « هيچ دليلي ندارد كه مدارس وارد اين ديدگاه ها شوند، مدارس جاي آموزش علم و دانش هاي متعارف است و هر كس دوست داشته باشد خودش بايد به دنبال مسائل ديني برود، مراكز ديني هم بايد تعاليم ديني خود را بدهند.»
لازم به ذكر است كه اين كارشناس بيان نكرد كه اگر كسي در مراكز علمي به فراگيري علم بپردازد و دين را از جاي ديگر بياموزد آيا ديگر دچار تناقض نمي شود؟


دسته ها :
1391/1/30
X