با توجه به اینکه امروز (10 اردیبهشت) روز ملی خلیج فارس هست توجه شما رو جلب می کنیم به تماشای چند نقشه تاریخی که ثابت می کند خلیج فارس(Persian Gulf) یا (الخلیج الفارسی) از روز ازل خلیج فارس بوده و تا ابد با همین نام زیبا نامیده خواهد شد. حالا چه این اعراب فرصت طلب کرکری بخوانند و چه نخوانند ...


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

نقشه خلیج فارس متعلق به دولت عربستان سعودی که در سال ۱۳۳۱ (1952میلادی) (60 سال پیش) منتشر شد


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

نقشه بالا که هنوز در موزه دبی نگهداری میشود گویای این واقعیت است که بدجنسی های پان عربیسم باعث شده تا کلمه Persian را اعراب به نوعی مخدوش کنند ولی آنچه مشهوداست نتوانستهاند بطور کامل عنوان حقیقی Persian Gulf را در نقشه تغییر دهند


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

دسته ها : خليج
1391/2/11
X