سعی کن به کسی که تشنه عشقه دل نبندی،سعی کن به کسی که لایق عشقه دل ببندی،چون تشنه عشق یه روزی سیراب میشه و لایق عشق ماندگار میشه

 اگر پرنده پرواز یادش بره/اگر شیرین فرهاد یادش بره/اگر ماهی دریا یادش بره/من هیچ وقت تورا یادم نمیره

جدایی تا نباشد دوست کی داند قدر دوست را /شکسته استخوان داند قدر مومیایی را

یک سنگ کافیست برای شکستن یک شیشه،یک حرف کافیست برای شکستن یک دل،یک ثانیه کافیست برای عاشق شدن ویک دوست مثل تو کافیست برای همه ی عمرم


شنبه بیست و ششم 2 1388
X