عصر دانش
موعظه هاي خداوند متعال :

موعظه های خداوند متعال :

 

خداوند به حضرت موسی خطاب فرمود :

 من سه کار نسبت به تو می کنم تو نیز در مقابل سه عمل انجام ده .

گفت آن ها چیست ؟

فرمود : من نعمت های فراوان بی منت به تو داده ام , تو هم اگر به کسی چیزی دادی منت مگذار, من عذر و توبه ترا می پذیرم هرچند نافرمانی بسیار کرده باشی , تو نیز عذر جفاکاران را بپذیر , من عمل فردا را امروز نخواهم , تو هم امروز روزی  فردا را مخواه

 
1387/6/2 16:44
(0) نظر
برچسب ها :
X