ويران
سلام عزیز
انشاا.. شما و یارتون همیشه موفق باشید و به جدا نشید اما فکر کنم کلمه ای را جا انداخته باشید
ممنونم
شاد باشید
علی یارت
دوشنبه 31/1/1388 - 17:13