زیباصداقت
باسلام وروزبخیری
ممنون ازاینکه تغییراتی درتسایت بوجودآوردید واینکه این قسمت(داستانها وحکایت)واین داستان حکیمانه راقراردادید.عالی بود.
پنج شنبه 7/2/1396 - 5:16