ناشناس
سلام من دو تا مرغ عشق دارم الان دوساله اماتخم نمیذارن هرچی نوشته بودین انجام دادم اما تخم نمیذاره چیکار کنم
سه شنبه 16/4/1394 - 18:40
ناشناس
برای تخم گزاری مرغ عشق چه کار کنیم؟

سه شنبه 28/8/1392 - 18:24