ارمیای نبی
حرف دلم وحرف زبونِ بعضی از ماها، مثل آب و روغن می مونه...
هیچ موقع با هم قاطی نمیشه...
پنج شنبه 24/6/1390 - 12:2
cristalebulury
دوست عزیز بهتر است بامسائل دینی و اعتقادی شوخی نکنیم ممنون
پنج شنبه 24/6/1390 - 8:0