هاني هنيّه
جرعه ای از دریای بیکران امام روح الله
ای نفس ، بدان که تو از مقام جامعیت اسماء و برزخیت کبری ظهور کرده ای و در این دیار غریبه ای و چاره ای جز بازگشت به وطن نداری ، پس وطن خویش محبوب دار که این دوستی از ایمان است
سه شنبه 4/12/1388 - 0:7