mostafa2_gh
خواهم زکردگار جهان کامرانیت

صد سال با ولای علی زندگانیت

سال نو رو خدمت شما و خانواده محترم تبریک عرض میکنم .
با آرزوی سالی پر از برکت و موفقیت برای شما.
Mostafa2_gh
____________***__*_**** ___________
____________**__**_____* __________
___________***_*__*_____* _________
__________****_____**___****** ____
_________*****______**_*______** __
________*****_______**________*_**
________*****_______*_______* _____
________******_____*_______* ______
_________******____*______* _______
__________********_______* ________
__***_________**______** __________
*******__________** _______________
_*******_________* ________________
__******_________*_* ______________
___***___*_______** _______________
___________*_____*__* _____________
_______****_*___* _________________
_____******__*_** _________________
____*******___** __________________
____*****______* _____mostafa2_gh_
____**_________* __________________
_____*_________* __________________
_____________*_* __________________
______________** __________________
______________* ___________________
دوشنبه 2/1/1389 - 9:44
aliffv
چرا مطلب ثبت نمیكنید
جمعه 10/7/1388 - 12:33