برزخ
سلام
به یاد ماندنی بود
دوشنبه 7/2/1388 - 15:45
seyyed_mohammad_ali
کاش این دیوار شیشه ای در بین قلبهای بعضی ها نمی بود قلبهای اسیر نفس که بین خودشون وخدا یک دیوار سیمانی میسازند. قلبهایی که باور دارند که دیگر خدا را نمی خواهند.واویلتا
دوشنبه 7/2/1388 - 10:22