191066
خیلی خوب بود
با تشكر
يکشنبه 31/3/1388 - 15:29
ويران
سلام عزیز
دستت درد نکنه شعر زیبایی بود
ممنون
در پناه حق
يکشنبه 16/1/1388 - 9:36