منتظران مهدي
با عرض سلام.
من خوبم شما چطوری؟
امیدوارم موفق باشی.
هر كجا كه هستی.
دوشنبه 7/11/1387 - 2:53
ناشناس
سلام
قانون بهتر برای شاد زیستن:
همواره لبخند بزنید...و به یاد داشته باشید که کار خدا بی حکمت نیست.
شنبه 28/10/1387 - 10:49