عليرضا اميني
خوب بود
دوشنبه 6/12/1386 - 14:0
hodhodesaba
یا حی و یا قیوم
سلام
ممنون بسیار زیبا عبرت آموز است.
براتون آرزوی توفیق روز افزون دارم.
دعا فراموش نشه...
یا علی
چهارشنبه 3/11/1386 - 2:17
برزخ
سلام
خیلی زیبا.یاد باد آن روزگاران یاد باد
دوشنبه 1/11/1386 - 23:56