ناشناس
اين رو قبلا خونده بودم ولي واقعا تاثيرش خيلي خيلي زياده!!!!
يکشنبه 3/4/1386 - 17:12
miladmontazeri
خدا امواتت را بيامرزه . ولي فکر ميکنم 921 که مي نويسه تخيلي باشه چون آنچنان تاثير نداشت . البته براي من شايد براي ديگران کا کنه . خلاصه ممنون.
منتظري
سه شنبه 15/3/1386 - 15:40