یاس کوچک
سلام...
سخنان ادبي شما واقعا بي نظير و بي همتاست...
خيلي دوست دارم بدونم از کجا يادداشت ميکنين...
هميشه مطالبتون رو دنبال ميکنم...
بيشتر بنويسين...
ياس
سه شنبه 14/1/1386 - 12:44