ناشناس
جالب بود ، خيلي زياد
جمعه 31/1/1386 - 20:24
yaser688
ياد روزاي بچگي به خير...
چه روزگاري بود
با هم قهر مي کرديم، بعدش اصلا يادمون مي رفت که با هم قهر بوديم؛
ولي الان$$$$$
يکشنبه 5/1/1386 - 15:39