mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1253 )

((نماز مقصد زندگی))

ای نمــاز ای پرچم آزادگی

ای سرودهستی و وارستگی

زینت دنیا وهم عقبی توئی

هم تمام مقصد این زندگی

شعر از : منصور مقدم 

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1296روز قبل
چهارشنبه 20/2/1396 - 16:32
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1253 )

با نمازاست اوج انســان برفرازهردیار

از جماعت می شود فــرد مسلمان پایدار

بادل ارخوانی نمازی باجماعت ای عزیز

می رسی برجنت عیشت مدام لیل ونهار

فی البداهه: منصورمقدم 16/12/

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1296روز قبل
دوشنبه 16/12/1395 - 16:6
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1253 )

استعینوا خون ز قرآن و بخوان ذکــر جلیل

صبرکن برمشکل برخوان نمازی چون خلیل

رو چـو بر درگاه رب آری بدان وارسته ای

این نمازت شکـر حق است بندگی بهتر دلیل

فی البداهه: منصور مقدم 29/11/1395

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1296روز قبل
جمعه 29/11/1395 - 10:51
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1253 )

رو چو بر درگاه حق آری یقیـن دارد صفا

سجده کن با حق سخن گو از نیازت با خدا

هر نمازاست مدرکی بربندگی در کل عمر

هرنمازبا دل بخوان همچون علی مرتضی

فی البداهه: منصور مقدم 28/10/1395

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1296روز قبل
سه شنبه 28/10/1395 - 17:57
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1253 )

آنکه دائم در نماز است بی نیاز

با خدا گوید همــه مهرش نماز

با دل ار گــــوید خدا ماند یقین

زنده ماند این نماز و مانده راز

فی البداهه: منصور مقدم 23/10/1395

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1296روز قبل
پنج شنبه 23/10/1395 - 11:24
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1253 )

ورق ودفتر حق نام همه اهل سجوداست جوان

نام نیکان همـــه با بخشش و جــود است جوان

تا خــدا داده  به بخشش و بـه نمـــازی رو کن

ذکر حـق گل بنما پاک چــو ســــود است جوان

فی البداهه:منصور مقدم 8/67/1395

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1296روز قبل
پنج شنبه 8/7/1395 - 11:15
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1253 )

آنکه دارد صحبتــی با کــــردگارش در نمـاز

اهل عهد و است وفا دور کند از حرص وآز 

عهد بسته با درستــی کار نیکـــو هـــر زمان

رحمت حق را بجـــوید از کــریم  چاره ساز

فی البداهه: منصور مقدم 18/6/1395  

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1296روز قبل
پنج شنبه 18/6/1395 - 11:13
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1253 )

ای بسا اهل نمازی کو به راه آن رجیم

گرچه در ظاهر بخواهد از صراط مستقیم

آن نمازی کو قبــــول است از دل است

قـــل والله احد خواند وربش هـــم رحیـــم .

فی البداهه منصور مقدم  

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1296روز قبل
دوشنبه 18/5/1395 - 11:59
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1253 )

چون رئیس است شرم دارد اینکه برگوید اذان

این نمی داند اذان است بهـر وی هر جا امان

با نگ الله وصمــــد ، الــلـه واحـــد اشهــــدش

هم فلاح و رستگاری در اذان است هر زمان

فی البداهه : منصور مقدم 16/5/1395 

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1296روز قبل
شنبه 16/5/1395 - 12:47
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1253 )

چوسنگین است نمازت این بدان جان

خشوع در دل نـــداری سجـده رحمان

تکبر،غروت بشکن وغفلت فــروریز

به دل سجـده نما صـد شکــر یزدان

فی البداهه : منصور مقدم 23/4/1395 

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1296روز قبل
چهارشنبه 23/4/1395 - 11:59
  • تعداد رکورد ها : 664