بر ز خ ( تعداد مطالب : 1970 ) ( تعداد نظرات : 4794 )

 

آلودگی هوا

اغلب اوقات در تهران هوا آلوده است
ماهها باشد که وضع ما بر این شالوده است

هم جنوب وهم میانه،هم شمال اندر غبار
کل این شهر آرمیده در میان دوده است

قهر کرده هر پرنده از درون شهر ما
رفته دور از شهر در دشت ودمن آسوده است

گشته سهم اهل تهران سرفه های پی زپی
پر زبیماری تن ما از دهان تا روده است

دانش آموزان ولی راضی زاین آلودگی
سخت این آلودگی دلهایشان بربوده است

برف وباران هم ندارد کار در این شهر ما
گوییا این شهر از اول کویری بوده است

العجب زور عجیبی دارد این آلودگی
ضربه فنی جمله مسئولین ما بنموده است

مشکلات شهر تهران همچو قوزی پشت ما
حال این آلودگی قوزی برآن افزوده است

کوله باید بست دیگر راه چاره هجرت است
وای بر آلودگی کین راه نو بگشوده است

شاعر:اسماعیل تقوایی
زمان آخرین مطلب این کاربر: 46روز قبل
چهارشنبه 20/10/1396 - 11:11
بر ز خ ( تعداد مطالب : 1970 ) ( تعداد نظرات : 4794 )

 

سالروز میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی سیدالکریم گرامی باد..
برابر حدیثی از امام هادی زیارت مرقد مطهر ایشان در شهرری ثواب زیارت قبرمطهر امام حسین (ع)را دارد.

چارمین روز ربیع الاخر آمد
باز مولودی زنسل حیدر آمد

منتسب بر اولین فرزند زهراست(س)
ازحسن دارد نشان ودلبر آمد

شد مدینه روشن از نور وجودش
آسمان شیعیان را اختر آمد

عبد حق می باشد وعبدالعظیم است
بر کرم داران عالم سرور آمد

می کند هجرت، شود او ساکن ری
رازیان را سیدی تاج سر آمد

از امامان درک کرده چارتن را
فلک فقه جعفری را لنگر آمد

مرقدش کرببلا را شد قرینه
شافعی ازبهر روز محشر آمد

عرضه می دارد به هادی(ع) دین خود را
مجمع یاران او را گوهر آمد

درگه او مأمن اهل نیاز است
شیعه را حاجت روایی دیگر آمد

اهل ری را فخر می باشد وجودش
ملک ری را اعتبار وزیور آمد

ری چراغانی بود در زاد روزش
شادمان از اینکه پور حیدر آمد

شاعر:اسماعیل تقوایی
زمان آخرین مطلب این کاربر: 46روز قبل
شنبه 2/10/1396 - 13:37
Dr_Jackool ( تعداد مطالب : 88 ) ( تعداد نظرات : 367 )
زمان آخرین مطلب این کاربر: 84روز قبل
يکشنبه 12/9/1396 - 0:13
بر ز خ ( تعداد مطالب : 1970 ) ( تعداد نظرات : 4794 )
 
بسیج
ای یادگار حضرت روح خدا، بسیج
ای مکتب شهادت وعشق ووفا، بسیج

آماده ای همیشه که جان را فدا کنی
درراه دین حق،به تو صد مرحبا، بسیج

تو رکن بی بدیل دفاع مقدسی
دشمن کشانده ای تو بسوی فنا، بسیج

با تو مس وجود بسیجی طلا شود
هستی برای مردم ما کیمیا،بسیج

کرده امام فخر به اینکه بسیجی است
ای مایه ی مسرت آن مقتدا، بسیج

سرباز رهبرست بسیجی به هر زمان
هستی بصیر وآگه واهل ولا،بسیج

مرزی نباشدت جهت حفظ خاکمان
تحت دفاع از حرم اولیا، بسیج

آماده خدمتی توبه هنگام صلح هم
وقت نیاز آمده ای بی ریا، بسیج

غفلت زتوست غفلت از انقلاب ما
هستی ضمانتش زبرای بقا،بسیج

شاعر:اسماعیل تقوایی
زمان آخرین مطلب این کاربر: 46روز قبل
يکشنبه 5/9/1396 - 11:13
بر ز خ ( تعداد مطالب : 1970 ) ( تعداد نظرات : 4794 )
 
شهادت امام سجاد تسلیت باد

چه داغها که ندیدم چه رنجها نکشیدم
میان بستر بیماریم زغصه خمیدم

توان نبود به پیکر روم به یاری بابا
دمی که داد غریبی زسوی او بشنیدم

چه سخت بود شنیدم صدای ناله عمه
در آن زمان که جدا گشت راس باب شهیدم

ز ناتوانی خود در زمان حمله به خیمه
عرق شدم،زخجالت به روی خاک چکیدم

به شام روز دهم در میان خیمه  ی سوزان
نماز خوف بخواندم زخوف خصم پلیدم

به روی ناقه عریان فتاده در غل وزنجیر
نخست طعم اسارت ،به عمر خویش چشیدم

چه روزهای تباهی به شام قسمت ما شد
که من زمانه سختی چو آن زمانه ندیدم

هر آنچه سختی دوران هر آنچه آمده بر سر
چو بوده در ره یزدان به جان خویش خریدم

شاعر : اسماعیل تقوایی

زمان آخرین مطلب این کاربر: 46روز قبل
دوشنبه 24/7/1396 - 14:1
بر ز خ ( تعداد مطالب : 1970 ) ( تعداد نظرات : 4794 )
 
ای ترامپ

سخت افسارت گسستی ای ترامپ
آدمیت را نهستی ای ترامپ

ازدهانت گنده تر گفتی سخن
بی گمان در حال مستی ای ترامپ

حرفهای تو نبود از روی عقل
تو مگر دیوانه هستی ای ترامپ

خار چشم تو سپاه ما بود
کور سوی آن تو جستی ای ترامپ

دست کم بگرفته ای ایرانیان
روبروشان در شکستی ای ترامپ

صحبت تحریم باما میکنی
دل به اوهامت ببستی ای ترامپ

نمره ی جغرافیایت صفر شد
بر عرب آلات دستی ای ترامپ

ملت ما در ترور قربانی است
در ترور استاد هستی ای ترامپ

شیطنت ها در جهان کار شماست
تو خودت شیطان پرستی ای ترامپ

در مصافت با همه ایرانیان
سخت تو بی پا ودستی ای ترامپ

درس ها دادی به خالی بندها
زین جهت تو چیره دستی ای ترامپ

شاعر:اسماعیل تقواییزمان آخرین مطلب این کاربر: 46روز قبل
شنبه 22/7/1396 - 12:41
mohsen_yahoo ( تعداد مطالب : 2513 ) ( تعداد نظرات : 2624 )

مثل عبـــــاس ڪسی هست دلاور باشد
با همہ تشنگی اش یـــــادِ بـــــرادر باشد

مثل عباس ڪسی هست ڪہ سقا باشد
جگر سوختہ اش حــسرت دریـــــا باشد

مثل عباس ڪسی هست ابابیل شـــــود
بال و پر سوختہ، همسایہ جبرئیل شـود

هیچ ڪس مثل اباالفضـــل وفادار نبود
لایـــق تشنـــگی و اســم علمـــــدار نبود

هرڪسی خواست کہ فردا بہ شفاعت برسد
یـــا اباالفضــــــل بگوید بہ سلامت برسد

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2روز قبل
شنبه 8/7/1396 - 16:29
بر ز خ ( تعداد مطالب : 1970 ) ( تعداد نظرات : 4794 )

اذن جهاد من بده تا که فدا شوم ترا

بهر اجازه دادنم سخت مرددی چرا

 

شوق شهادتم ببین شمس حریم آل حق

زود به یک اجازه ای قلب مرا بده صفا

 

سینه ی من تنگ شده بعد علی اکبرت

رحم به حال من نما شرحه ی صدر کن عطا

 

می نگرم به خیمه گه اکبر پاره پاره را

عازم جنگ کن مرا تا به عدو دهم سزا

 

سخت گذشت بر عمو تا که به او اجازه داد

پشت سرش به بدرقه ریخت زاشک دیده ها

 

نوگل باغ فاطمه پیش دو چشم باغبان

رفت که در ره خدا جان خودش کند فدا

 

روی مهش چنان حسن جلوه ی حسن کردگار

رفت به پشت ابر کین کرد عموی خود صدا

 

تا که شنید یا عمو رفت به یا ریش حسین

قاسم خود بدید در زیر سموم اسبها

 

جان به تنش نبود او جان زتن عمو برفت

تا که بدید قاسمش له شده از ره جفا

 

گفت یتیم حسنم سخت گذشته بر عمو

دیر بیامده برت حال گرفته او عزا

 

باز حسین وقاسمی همچو علی اکبرش

مانده چسان گلش برد باز بسوی خیمه ها

 

شاعر:اسماعیل تقوایی

زمان آخرین مطلب این کاربر: 46روز قبل
سه شنبه 4/7/1396 - 16:30
بر ز خ ( تعداد مطالب : 1970 ) ( تعداد نظرات : 4794 )

شهر رخت عزا به تن کرده
کوی وبرزن همه عزادار است

هر طرف خیمه ی عزا بینی
لاله های سیه به گلزار است

دور هیات کتیبه وپرچم
علم وسنج وطبل بسیار است

نقش هر پرچمی بود نامی
که جهان دل واو چو دلدار است

همگان از حسین(ع) می گویند
او که میزان عشق وایثار است

باز آید نوای نوحه بگوش
روضه ها گونه گون به تکرار است

ماه سوگ دو عالم آمده است
گرکه دل خون شود سزاوار است

شد محرم که زینب زهرا
کربلا آمده گرفتار است

کربلا گفتم ودلم خون شد
یاد کردن زآن چه دشوار است

چشم دل باز کن مصیبت بین
بین حسینی که گرم پیکار است

بین پدر را که روی نعش پسر
اوفتاده به حالتی زار است

بین برادر کمر شکسته شده
اشکبار از غم علمدار است

بین یتیم حسن بدون زره
له شده پیکرش به پیکار است

بین تو سرباز شیر خواری را
جانفدای پدر به انظار است

بین حسین علی شده تنها
با تن کشتگان به گفتار است

ای عزیزان من به پا خیزید
رفته اید وحسین بی یار است

خواهری بین که میدود میدان
قاتلی بین که گرم یک کار است

می برد او سر حسین زقفا
حالت خواهرش اسفبار است

بین رسیده به قتلگه زینب
گرم بوسیدن تن یار است

آه از شام غربت زینب
آتش اندر خیام پر کاراست

بین که زینب اسیر دست عدوست
از غم هجر یار تبدار است

اینهمه غم اگر که جان بدهیم
در عزاداریش بهین کاراست

شاعر : اسماعیل تقوایی

زمان آخرین مطلب این کاربر: 46روز قبل
چهارشنبه 29/6/1396 - 15:46
بر ز خ ( تعداد مطالب : 1970 ) ( تعداد نظرات : 4794 )
 
آفرین به شیران سرخ ایران

شیران سرخ ایران غوغا بپا نمودند
با بازی درخشان دل از همه ربودند

تیم حریف آنها حیران از این دلیری
الحق که این دلیران شایسته صعودند

با ده نفر چه راحت بردند تیم کامل
شاکر برای این برد در حالت سجودند

شایسته اند اینان از بهر قهرمانی
در لیگ آسیایی شعر شرف سرودند

مانده دوگام دیگر در راه قهرمانی
خوش باد آنکه بینیم این راه را گشودند

شعر:اسماعیل تقواییزمان آخرین مطلب این کاربر: 46روز قبل
چهارشنبه 22/6/1396 - 11:29
  • تعداد رکورد ها : 31701