ايران درخت ( تعداد مطالب : 9 ) ( تعداد نظرات : 0 )

احداث باغ انگور از قدیم در اکثر مناطق کشور مرسوم بوده با تحقیقات و شناسایی ارقام مختلف انگورتولید و تکثیر ارقام تجاری نهال انگور در دستور کار بوده است

احداث باغ انگور به دلیل سازگاری با اکثر شرایط آب وهوایی منطقه و مقومت به کم آبیو و گرما گزینه مناسبی جهت سرمایه گذاری میباشد

واریته تکثیر شده نهال انگوردر مجموعه نهالستان پارس شامل 15 رقم تجاری میباشد

1- نهال انگور طعم دار معطر کالیفرنیا

2- انگور بیدانه سیاه مویز ترمن 4

3- نهال انگور دوفصل کندری

4- نهال انگور بیدانه سفید پرلت فرانسوی پیش رس

5- نهالانگور پیکامی

6-نهال انگور شصت عروس

7- نهال انگور زودرس یاقوتی

8- نهال انگوررازقی

9- نهال انگورصاحبی درشت

10- نهال انگور خلیلی

 و ......

 جهت مشاوره باکارشناسان نهالستان پارس درارتباط باشید باتشکر و احترام

09159157465

09152157465

09905661523

زمان آخرین مطلب این کاربر: 130روز قبل
چهارشنبه 29/8/1398 - 21:55
ايران درخت ( تعداد مطالب : 9 ) ( تعداد نظرات : 0 )

درخت گردو شامل ارقام مختلفی میباشد از قبیل

درخت گردو ژنوتیب برتر

درخت گردو زودبارده قوداقوز

درخت گردو خوشه ای

درخت گردو پیوندی چندلر

درخت گردو پیوندی فرنور

درخت گردو پیوندی فرانکت

فاصله کاشت درخت گردو 5*7 میباشد

عمق گود یکمتر و بستر مخلوط خاک رس وماسه

توصیه میشود در راسل اول کاشت نهال گردو کود به خاک اضافه نگردد

بهترین زمان کاشت درخت گردو پاییز میباشد

جهت مشاوره با کارشناسان نهالستان پارس درارتباط باشید باتشکر واحترام

09152157465-09159157465