آزادی قبل از انقلاب بود
توسط : پروازاخر

 

 

 

 

میگفت:


خوش به حال مسافرکشان میدان آزادی که آزادانه فریاد میزنند: ...آزادی...آزادی...آزادی...

و عابران خسته میپرسند: آزادی چند؟


و من عابری را دیدم که از راننده سوال میکرد آزادی کجاست؟


راننده گفت: رد کردی...آزادی قبل از انقلاب بود...


گفتم:
از غرب که به میدان آزادی نگاه کنی، آزادی قبل از انقلاب است. از میدان امام حسین (ع) که به آزادی نگاه کنی،آزادی درست میفتد بعد از انقلاب.


پس بنگر در کدامین سو ایستاده ای ...

 

 

برگرفته از: کلوب عاشورائیان

چهارشنبه 14/8/1393 - 12:5
پسندیدم 1
UserName