بازی هایی برای هشیاری
توسط : mo_1443

در فضایی آرامش‌بخش آنچه منجر به تمرکز فکری و تفکر مثبت سالمندان شود می‌تواند به حفظ مهارت‌های ذهنی آنان کمک کند.
در فضایی آرامش‌بخش آنچه منجر به تمرکز فکری و تفکر مثبت سالمندان شود می‌تواند به حفظ مهارت‌های ذهنی آنان کمک کند. دکتر امیرولی عضدزاده، متخصص طب سالمندی بازی را به سالمندان پیشنهاد می‌کند. این بازی‌ها می‌تواند در جمع خانواده و با نوه‌ها صورت بگیرد که بسیار مفرح‌تر است:

1 ـ چند نفر از سالمندان دایره‌وار نشسته و بازی با یک جمله مشخص و از یک فرد سالمند شروع می‌شود. هر یک از سالمندان به نوبت عبارت یا کلمه‌ای به جمله اولیه اضافه می‌کنند و سپس جمله اولیه و تغییر یافته آن را با صدای بلند تکرار می‌کنند. این بازی تا بازگشت دوباره به اولین نفر و تکرار جمله نهایی و جمله اولیه و با به خاطر آوردن تغییرات به پایان می‌رسد.

2 ـ اطرافیان باید از فرد سالمند درخواست کنند بدقت به چیدمان اتاق و وسایلی که در آن است نگاه کند و آنها را به خاطر بسپارد. سپس از او بخواهند اتاق را برای مدت یک دقیقه ترک کند. پس از ایجاد تغییر در اتاق و ورود دوباره سالمند، او باید سعی کند تغییر ایجاد شده را پیدا کند.

3 ـ بازی‌هایی مانند دوزبازی، چین‌بازی، منچ، مار و پله، شطرنج و... از دیگر بازی‌هایی هستند که با کمترین امکانات، قابلیت اجرا داشته و ضمن برخورداری از محبوبیتی ویژه نزد سالمندان، نقش موثری در دستیابی به این هدف دارد.

4‌ ـ بازی با جورچین5 ـ مشاعره و حفظ‌کردن شعر 6 ـ بازی‌های رایانه‌ای 7 ـ گوش دادن به اخبار روز و تفسیر آنها در جمع خانواده

منبع: مجله چاردیواری
سه شنبه 5/6/1392 - 17:1
پسندیدم 0
UserName