حرفهایی برای شنیدن
توسط : 2Esteghlal2
• از لباس کهنه ات خجالت نکش بلکه از افکار کهنه ات شرمنده باش… -انیشتین-

• هنگامی که کسی آگاهانه تو را نمی فهمد خودت را برای توجیه خسته نکن…

• مرگت درست از لحظه ای آغاز می شود که در برابر آن چه مهم است، سکوت کنی…
-لوتر کینگ-

• خوشبخت کسی نیست که مشکلی ندارد بلکه کسی است که با مشکلاتش مشکلی ندارد…

• بی شعوری یعنی لطف دیگران را وظیفه آنان پنداشتن…

• آن که زیباست می خندد و آن که می خندد زیباست…

• سیلی واقعیت، را درست آن وقتی می خوری که وسط زیباترین رویای خود هستی…

                     پیروز باشید…
سه شنبه 1/5/1392 - 11:4
پسندیدم 0
UserName