دنیای مادی ، دنیای معنوی
توسط : 309mzd

هر انسانی در هر لحظه از زندگی اش به طور همزمان با دو عنصر اصلی سرو كار دارد.

دنیای مادی

در بر گیرنده بدن و فضای اطراف انسان است

دنیای  درونی

در بر گیرنده ذهن و روح معنوی انسان است

 یکی از عمده مشکلات انسان در طول مسیر زندگی جدا دانستن این دو با یکدیگر است و می توان گفت بدشانسی ها و بد اقبالی  های انسان و حوادث ناخوشایند ناشی از جدا دانستن این دو عنصر از یکدیگر است.

دنیای بیرون و درون بشدت به هم وابسته‌اند آنقدر كه انگار یكی انعكاس تصویر دیگری است. درست مانند جسمی كه مقابل آیینه قرار می گیرد هر اتفاقی كه در طول زندگی بر سر انسان می آید انعكاس افكار و نیت ها و در خواست های درونی فرد است و از سویی دیگر افكار و احساسات و تجربه های ذهنی ، حسی و معنوی هر انسانی در زندگی به طور مستقیم نتیجه بازتاب اتفاقاتی است كه بطور هم زمان در دنیای بیرون در حال رخ دادن و یا قرار است رخ دهد.

هر انسانی قادر است با برگشتن به سمت خود و پاكسازی و اصلاح مستمر نیت ها و خواسته های درونی خود ، رویدادهای در حال اتفاق در دنیای بیرون خود را كنترل و حتی به سمت مورد نظر و دلخواه خود هدایت كند.خوشبختی هر انسان در درون اوست در صورتی كه به همواره و مستمر جریان افكار و احساسات و مشاهدات درونی خود را در جهت مثبت و تحت نظارت و كنترل خود قرار دهد.

به جای متمركز شدن روی اتفاقات به شدت پیچیده و گیج كننده دنیای بیرونی خود، هوش و حواس خود را متوجه دنیای درون خود نماید

هیچ رویدادی در دنیا شر و بد نیست تمام حوادثی كه به طور لحظه به لحظه در دنیا روی می دهد حساب شده و هشیارانه و تحت رهبری و كنترل یك نیروی فوق العاده و بی نظیر است.

 خداوند متعال به شیوه ای شگفت انگیز و اساسا غیر قابل فهم به طور همزمان مشغول حل یك دستگاه معادلات است كه در هر لحظه هر كدام از این معادلات بسته به نیت و اراده ی هر انسانی در روی كره زمین قابل تغییر است .

بهتر است انسانها به جای سرگرم سازی دایم خود برای كشف معادلات نظام الهی كمی هم به درون خود برگردند و از قدرتی كه پروردگار هستی در وجود آنها نهاده استفاده كنند و این قدرت چیزی نیست جز قابلیت فراخوانی شانس و اقبال در زندگی عادی.

پس نیك بیندیشیم نیك بیان كنیم و نیكی را در

كردارمان نشان دهیم.

منبع:وبلاگ رمان زندگی

شنبه 14/8/1390 - 10:49
پسندیدم 0
UserName