کشف سردترین ستاره جهان با درجه حرارت تابستانهای زمین
توسط : iran59
اخترشناسان موفق به رصد سردترین ستاره در جهان شده اند که حرارت سطح آن برابر درجه حرارت یک روز داغ تابستانی بر روی زمین است.

به گزارش خبرگزاری مهر، درجه حرارت سطح این ستاره مشابه درجه حرارت یک روز داغ تابستانی در آریزونا یا سویل محاسبه شده است، درجه حرارتی که برای انسان آزاردهنده و مخرب نخواهد بود. اخترشناسان این ستاره را سردترین جرمی می دانند که تاکنون در خارج از سامانه خورشیدی از آن تصویربرداری شده است.

این جرم، ستاره WD 0806-661 B ستاره ای بسیار کوچک است که ابعاد آن 6 تا 9 برابر سیاره مشتری است. "کوین لومان" اخترشناس و فیزیک اخترشناس دانشگاه پن استیت که این جرم کوچک را کشف کرده می گوید: این جرم ستاره ای بسیار کوچک است که درجه حرارت سطح آن به خنکی سطح زمین است.

این اخترشناس از تلسکوپ فضایی اسپیتزر برای رصد این ستاره استفاده کرد. وی در حدود 600 ستاره نزدیک به زمین را برای یافتن اجرامی که در مدار آنها در حرکتند را مورد بررسی قرار داد. دلیل استفاده از تلسکوپهای فروسرخ در این نوع از مطالعات این است که اجرام سرد در تصاویر این تلسکوپها آشکارا می درخشند.

 

 

این ستاره بسیار سرد در فاصله 63 میلیون سال نوری از زمین قرار داشته و در مدار کوتوله سفید متراکم و فرسوده ای در حرکت است. این ستاره خود یک کوتوله قهوه ای است و مانند دیگر ستاره ها از ابری از غبار و گازهای متراکم متولد شده است. اما از آنجایی که نتوانسته جرم کافی را از ابرهای گازی به دست آورد واکنشهای گداخت هسته ای که منجر به درخشان شدن و روشن شدن ستاره های معمولی می شوند، در این ستاره جرقه نزده و روشن نشده اند.

بر اساس گزارش تلگراف، درجه حرارت سطح این ستاره در حدود 27 تا 80 درجه سانتی گراد است، درجه حرارتی که شاید برای بسیاری از انسانها خوشایند باشد. فاصله این کوتوله قهوه ای تا خورشید 63 سال نوری است که در مقایسه با بسیاری از ستاره های دیگر در کهکشان راه شیری، فاصله بسیار کمی تا سامانه خورشیدی دارد.

دوشنبه 2/8/1390 - 15:17
پسندیدم 0
UserName