شرط صدور شناسنامه با نام‌خانوادگی مادر
توسط : bahaar88

مدیركل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال كشور اظهاركرد: هرگاه میان پدر و مادر طفلی رابطه زوجیت وجود نداشته باشد، مادر طفل می‌تواند با نام خانوادگی خود برای طفل شناسنامه اخذ كند.

محسن اسماعیلی در این رابطه توضیح داد: برابر تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال، هرگاه میان پدر و مادر طفلی، رابطه زوجیت وجود نداشته باشد و هر دوی آنها به اتفاق، واقعه ولادت او را اعلام كنند، نام خانوادگی پدر برای طفل ثبت می‌شود. این در حالیست كه اگر تنها یكی از والدین او به اداره ثبت احوال مراجعه كند، نام خانوادگی مراجعه كننده، با قید نام كوچك طرف دیگر در اسناد سجل احوال ثبت می‌شود.

به گفته اسماعیلی، حتی اگر فرد مراجعه كننده برای ثبت ولادت، مادر طفل باشد كه دیگر در زوجیت پدر قرار ندارد، این اقدام میسر است و شناسنامه با نام خانوادگی مادر برای طفل صادر خواهد شد.

مدیركل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال كشور در ادامه، اظهار كرد: زوج سرپرست می‌تواند نام خانوادگی طفلی را كه سرپرستی او را در چارچوب حمایت‌ از كودكان بدون سرپرست پذیرفته است، به نام خانوادگی خود تغییر دهد.

اسماعیلی در این رابطه گفت: مطابق ماده 14 قانون حمایت از كودكان بی‌سرپرست مصوب 29 اسفند سال 1353، مفاد حكم قطعی سرپرستی به اداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلی زوجین سرپرست و طفل درج میشود.

وی خاطرنشان كرد: بر این اساس شناسنامه‌ای جدید برای طفلی كه به سرپرستی زوجینی درآمده است، فقط با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج صادر می‌شود.

منبع:isna.ir
سه شنبه 26/7/1390 - 11:21
پسندیدم 0
UserName