اشعار مربوط به فاجعه تخریب بقیع2
توسط : ya mahdi10
خوش آن نسیم كه مى آید از كنار بقیع

خوشا هواى روان بخش و مُشكبار بقیع


فرشتگان ز زمین مى برند سوى بهشت

براى غالیه*ی حوریان غبار بقیع


اگر كه طور تجلّى ز صدق مى طلبى

بیا به گلشن روحانى دیار بقیع


دریغ و درد كه از ظلم دشمنان خدا

خراب شد همه آثار بى شمار بقیع


ایا كه غیرت دین دارى و ولایت آل

ببار خون، عوض اشك در كنار بقیع


خراب كرد ستم، مشهد چهار امام

كز آن شرف به سما یافت خاكسار بقیع


نخست مرقد سبط نبى امام حسن

بزرگ محور اعزاز و افتخار بقیع


مزار حضرت سجاد، اسوه عبّاد

امین اعظم حق، ركن استوار بقیع


مزار حضرت باقر، عزیز پیغمبر

كه بر فزوده به اجلال و اشتهار بقیع


مزار حضرت صادق رییس مذهب و دین

جهان علم و عمل، نور كردگار بقیع


قبور منهدم دیگر از تبار رسول

فزوده است بر اوضاع رنج بار بقیع


زظلم فرقه وهّابیان ناكس دون

بیا ببین كه خزان گشته نوبهار بقیع


سعودیان عمیل یهود و صهیونیسم

ز ظلم، هتك نمودند اعتبار بقیع


قبور آل پیمبر، خراب و ویران است

فرشتگان همگان اند سوگوار بقیع


در این مصائب عظمى ولىّ عصر بوَد

شكسته خاطر و محزون و داغدار بقیع


كند ظهور و جهان پر كند ز دانش و داد

زند به ریشه خصم ستم شعار بقیع


قیام باید و مردانگىّ و همّت و عزم

كه بر طرف كند این وضع ناگوار بقیع


وگرنه تا نشود قطع دست استعمار

جهان شیعه بود زار و دل فكار بقیع


حرامیان به حرم تا كه حاكم اند روا ست

كه مسلمین همه باشند شرمسار بقیع


سلام بى حد و بسیار بر پیمبر و آل

درود وافر و بى انتها نثار بقیع


ز یاد مرقد ویران اولیاى خدا

همیشه «لطفى صافى» است بى قرار بقیع

  صافی گلپایگانی
سه شنبه 15/6/1390 - 1:31
پسندیدم 0
UserName