اللهم صل علي محمد وال محمد و عجل فر جهم........
توسط : gole yas

انتظار

آقا جان عاشق روي تو گشتُم

 از عشق تو--دل رفته ز دستّم

بيا بنگر که چطور در انتظارم

شُدُم آواره بيابون و..سر راهت نشستُم

کردُم گل نرگس دسته دسته

چشم به ظهورت-- به اميد نشستُم

عشفت در جونم عجين گشته

به اميد اين جمعه نشستُم

ياعلي مدد. منتظر راهنمايي شما شاعران بزرگوار هستم

ياس

سه شنبه 24/3/1390 - 16:32
پسندیدم 0
UserName