حقوق این ماه
توسط : zakeri_m

 

زن: ببینم حقوق این ماهت کجاست؟

زن: بذار جیباتو بگردم!

زن (در حالی که جیب پشت شلوار شوهرش رو چک می کنه): پس کجا قایمش کردی ذلیل مرده؟!

مرد با گریه: به خدا تو جیبام نیست!

زن:    ای وااونجا رو کیفم گذاشتیش!

مرد: امون نمیدی  بهت بگم که

زن: مرسی عزیزم بیخود نیست من اینقدر دوست  دارم!

يکشنبه 30/3/1389 - 23:29
پسندیدم 0
UserName