سرگذشت اختراعات زنان و مردان
توسط : masoodbitaraf
 مرد کلمه را کشف کرد و مکالمه را اختراع کرد. 
 زن مکالمه را کشف کرد و شایعه اختراع شد! 
 مرد قمار را کشف کرد و کارت‌های بازی را اختراع کرد. 
 زن کارت‌های بازی را کشف کرد و جادوگری اختراع شد! 
 مرد کشاورزی را کشف کرد و غذا اختراع شد. 
 زن غذا را کشف کرد و رژیم غذایی را اختراع کرد! 
 مرد دوستی را کشف کرد و عشق اختراع شد. 
 زن عشق را کشف کرد و ازدواج را اختراع کرد! 
 مرد تجارت را کشف کرد و پول را اختراع کرد. 
 زن پول را کشف کرد و «خرید کردن» اختراع شد! 
 از آن به بعد مرد چیزهای بسیاری را کشف و اختراع کرد. 
 ولی زن همچنان مشغول خرید بود! 
جمعه 28/3/1389 - 10:51
پسندیدم 0
UserName