نظرسنجی
توسط : abi

سلام:

به نظر شما چه كسی برای اولین بار در انتخابات امسال آتش نفاق و تفرقه را بین سران مملكت و توده ملت انداخت؟ 

دوشنبه 26/5/1388 - 19:33
پسندیدم 0
UserName