حرارت چیست؟
توسط : drmgangineh

امروزه ما می دانیم که حرارت عبارت است از: حرکت دایمی اتم ها و مولکول ها در اشیا. مثلا در هوا اتم ها و مولکول ها آزادانه حرکت می کنند. اگر آن ها سریع حرکت کنند، می گوییم درجه ی حرارت هوا بالا و گرم است. ولی اگر به آهستگی حرکت کنند، چنان که در یک روز سرد احساس می شود، می گوییم هوا سرد است. اگر چه اتم ها و مولکول ها نمی توانند در مایعات و اجسام جامد آن طور آزادانه حرکت کنند که در هوا می توانند، ولی به هر حال در همه جا دارای حرکت هستند، حتی در یخ ذوب شده.

مولکول ها دارای حرکت دایمی هستند. در آن جا یک مولکول هیدروژن با سرعتی بیش از دو کیلومتر در ثانیه حرکت می کند. در یک سانتیمتر مکعب هوا، میلیون ها میلیون مولکول در مدت یک ثانیه، به هم برخورد می کنند.  حرارت نوعی انرژی است. هنگامیکه حرارت را در جایی اندازه می گیریم در واقع به اندازه گیری یک انرژی دست زده ایم.

مقدار حرارت را به وسیله ی کالری اندازه گیری می کنند. پس کالری واحد سنجش برای حرارت است. یک کالری عبارت است از مقدار انرژی حرارتی که برای بالا بردن حرارت یک  گرم آب تا یک درجه ی سانتیگراد، لازم است.

درجه ی حرارت اجسام فقط نشان دهنده ی سطح گرمایی است که انرژی حرارتی آن را تولید کرده است. مقدار حرارت را به وسیله ی دماسنج اندازه گیری می کنند، و واحد سنجش آن هم درجه است.

هر گاه میان دو جسم به هم چسبیده، راهی برای عبور انرژی حرارتی از یکی به دیگری نباشد، می گوییم که درجه ی حرارت آن دو جسم یکسان است.

اما اگر یکی از آن دو انرژی حرارتی خود را از دست بدهد ( یعنی حرکت مولکول هایش کند شود ) و جسم دیگری آن انرژی را جذب کند ( یعنی حرکت مولکول هایش سریع شود ) معلوم می شود که گرما از جسم گرم تر به جسم سردتر انتقال یافته، و جسم اول نیز دارای حرارتی بیش از جسم دوم بوده است.

دوشنبه 11/9/1387 - 11:53
پسندیدم 6
UserName