امید دیدار
توسط : یاكریم

خداوندا!

 نثار دل من امید دیدار تست، بهار جان من مرغزار وصال تست.

سه شنبه 2/11/1386 - 9:13
پسندیدم 0
UserName