راز قربت را یاران ، در قربانگاه
توسط : حامد...
 

راز قربت  را یاران ، در قربانگاه ، بر سرهای بریده فاش می کنند و میان ما و حسین  « خون  » فاصله است . میان حسین و یار نیز همان  «خون » فاصله بود .

سه شنبه 2/11/1386 - 8:30
پسندیدم 0
UserName