امین و جسور. . . . .
توسط : parandeh2

((الامین آمن و البری ء جری ء و الخا ئن خا ئف و المسی ء مستوحش))امین در امان است و انسان پاك جسور است و خیانتكار هراسان است و بدكار در وحشت است.((زهره))parandeh2/

دوشنبه 1/11/1386 - 19:45
پسندیدم 0
UserName