امام علی(ع)
توسط : fgf
 به راستى كه شما به آباد كردن سراى ماندنى و پایدار از آباد كردن سراى ناپایدار نیازمندتر هستید. (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 16:24
پسندیدم 0
UserName