داستانهائی از زنگانی علی (ع) 12
 

13 تولد على (ع)

على (علیه السلام ) اولین هاشمى است كه پدر و مادرش هاشمى بودند (فاطمه بنت اسد بن هاشم و ابوطالب ابن عبدالمطلب بن هاشم ) حضرت امیر در روز جمعه 13 رجب ده سال قبل از بعثت پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم و 23 سال پیش از هجرت پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله و سلم در شهر مكه و در خانه خدا به دنیا آمد. ابن قعنب مى گوید: با عباس ‍ بن عبدالمطلب و گروهى دیگر رویاروى خانه ى خدا نشسته بودیم فاطمه بنت اسد به سوى خانه ى خدا آمد و ایستاد و گفت : خداوندا به تو پیامبرانت و كتابهایشان ایمان دارم . گفتار ابراهیم (علیه السلام ) جد خود را راستین مى دانم همانگونه این خانه را به فرمان تو بنا نهاد... تو را به او، و به این كودك كه با خود در شكم دارم ، سوگند مى دهم كه زادنش را بر من آسان كن در همین هنگام به چشم خویش همه ما دیدیم كه دیوار خانه ى خدا از هم شكافت و آن گرامى بانو پا به درون آن گذارد و دیوار دوباره به هم آمد ما هم شتابناك برخاستیم تا در خانه را باز كنیم اما هر چه كردیم باز نشد... و دانستیم كه این حكمت خداوندى است . سپس ‍ فاطمه بنت اسد بعد از چهار روز با كودك خود از خانه كعبه بیرون آمد. طبق پاره اى از روایات ابوطالب در هنگام ولادت حضرت على (علیه السلام ) در مكه حضور نداشت ، آنگاه كه ابوطالب آمد، فرزند را از مادر گرفت و به همراه فاطمه به سمت خانه كعبه رفت و از خداى كعبه خواست كه نام او را هم خود معین كند و شعرى در پى درخواستش ‍ خواند: اى پروردگار شبهاى تیره و تاریك ، اى پروردگار ماه نورانى و درخشان ، به امر خود براى ما بیان كن ، كه چه سزاوار او مى بینى درباره این فرزند و او فكر مى كرد نام فرزند خود را چه بگذارد ورقه سبزى از آسمان فرود آمد كه روى آن نوشته شده بود:

خصصتما من ولد الزكى

الطاهر المطهر المرضى

واسمه من شامخ على

على اشتق من العلى

یعنى : شما زن و شوهر را به وجود فرزندى پاك و مفتخر ساختیم . فرزندى كه پاكیزه و برگزیده و مورد پسند خداست . نام او را به سبب عظمتش على گذاشتیم . نام على از نام خداى على اعلى مشتق است .(1)

1 قصص الانبیاء.

دوشنبه 1/11/1386 - 14:5
پسندیدم 0
UserName