رسول اکرم(ص)
توسط : fgf
هر كه از آبروی برادر خویش دفاع كند خدا آتش را از چهره وی باز دارد. (نهج الفصاحه ، حدیث 3014)
دوشنبه 1/11/1386 - 0:42
پسندیدم 0
UserName