معاویه را بكشید
توسط : fgf

ولید افرادى فرستاد كه از امام حسین علیه السلام خبر بیاورند.
فرستادگان ولید حضرت را در مدینه ندیدند و گمان كردند كه در خارج مدینه است.
ولید خداى را سپاسگزارى كرد كه با وى درگیر نشد.
هنگام صبح مروان امام حسین علیه السلام را ملاقات كرد و او را نصیحت نمود.
مروان گفت : خیر دنیا و دین در این است كه با یزید بیعت كنید! امام حسین علیه السلام كلمه استرجاع بر زبان جارى كرد و فرمود: انا لله و اناالیه راجعون اگر من با یزید بیعت كنم باید فاتحه اسلام را خواند. امروز ملت اسلام مبتلاى یك رهبرى مانند یزید شده اند.
و على الاسلام السلام اذ قد بلیت الامه براع مثل یزید
حسین بن على علیه السلام فرمود: از جدم رسول خدا صلى الله علیه و آله شنیدم كه فرمود:
الخلافه محرمه على آل ابى سفیان.
و نیز فرموده است : اذا رایتم معاویه على منبرى فاقتلوه . هرگاه دیدید معاویه بالاى منبر من رفته است ، او را به قتل برسانید اهل مدینه او را بالاى منبر رسول خدا (ص) مشاهده كردند و سكوت نمودند. اینك مبتلا به یزید فاسق شده اند. گفت و گوى امام حسین علیه السلام و مروان به طول انجامید، و مروان با غضب از حضرت جدا شد

ینایبع المودة ، ص 445، مقتل خوارزمى ، ص 249.
 ینابیع الموده ، باب 77، ص 445.

يکشنبه 30/10/1386 - 11:11
پسندیدم 0
UserName