امام حسین (ع) :
توسط : حامد...
 

امام حسین (ع) :

گواهی می دهم كه من از راه تكبر و خودخواهی و یا به قصد فساد و ستمگری بر ضد حكومت بنی امیه قیام نكرده ام . خروج و قیام من تنها برای اصلاح طلبی در امت جدم است . اراده امر بمعروف و نهی از منكر دارم و می خواهم به روش جدم و پدرم علی بن ابیطالب (ع ) رفتار كنم . هر كس از راه حق و حقیقت مرا پذیرفت ، طرف حسابش حق متعال است ، و هر كس كه قیام مرا مردود دانست ، من در راه هدف خود ثابت قدم و شكیبا هستم ، تا این كه خداوند میان من و این ملت به حق و حقیقت قضاوت فرماید، كه او بهترین قاضیان است .

ی لم أخرج أشرا و لا بطرا و لا مفسدا و لا ظالما و إنما خرجت لطلب الإصلاح فی أمة جدی (ص ) و شیعة أبی علی بن أبی طالب ، فمن قبلنی بقبول الحق ، فالله أولی بالحق ، و من رد علی هذا أصبر حتی یقضی الله بینی و بین القوم بالحق ، و هو خیر الحاكمین .

بحار الانوار، ج 44، ص 329

يکشنبه 30/10/1386 - 10:6
پسندیدم 0
UserName