دعا
توسط : Hesamiz

ای کاش پرستوی هوایت باشم

 مشتاق نگاه آشنایت باشم

  در هیئت گل بکوری چشم خزان

   معنای عمیق واژهایت باشم (حسین جان)

شنبه 29/10/1386 - 12:5
پسندیدم 0
UserName