عمرو بن جناده از شهدای کربلا
توسط : mmmmmmmm
 

بسم الله الرحمن الرحیم

عمرو بن جناده  از شهدای کربلا
آنگاه عمرو بن جناده بیرون آمد و این حماسه را بر لب داشت :

اضق الخناق من ابن هند وارمه

 

فى عقره بفوارس الانصار

 

و مهاجر بن مخضبین رماحهم

 

تحت العجاجه من دم الكفار

 

خضبت على عهد النبى محمد

 

فالیوم تخضب من دم الفجار

 

والیوم تخضب من دماء معاشر

 

رفضوا القرآن لنصرة الاشرار

 

طلبوا بثارهم ببدر وانثنوا

 

بالمرهفات و بالقنا الخطار

 

والله ربى لا اءزال مضاربا

 

للفاسقین بمرهف بتار

 

هذا على الیوم حق واجب

 

فى كل یوم تعانق و حوار

گلوى فرزند هند و یارانش را در همان جولانگاهشان ، به یارى سواركاران مهاجر و انصار درهم بفشار كه از همان زمان پیغمبر، نیزه هاشان در زیر گرد و غبار از خون آن كافران رنگین شده است . آن نیزه ها كه از زمان آن حضرت از خون ایشان رنگین شده بود، امروز هم از خون فاجران رنگین مى شود. امروز از خون كسانى رنگین مى شود كه به خاطر یارى اشرار، قرآن را پشت سر انداخته ، به انتقام خونهایى كه در بدر از شمشیرهاى تیز و برنده مسلمانان ریخته شده قیام كرده اند. به خدایم سوگند كه شمشیر برنده خود را پى در پى بر آن فاسقان فرود مى آورم و این كار را در این عرصه نبرد بر خود واجب مى شمارم .
آنگاه به سختى حمله برد و جنگید تا به شهادت رسید.

شنبه 29/10/1386 - 11:26
پسندیدم 0
UserName