امام حسین(ع)
توسط : ebrahimi1
 

دلم به عشق یارم گرفته حال و هوایی          نوشته روی قلبم به خط کربُبلایی :                                                   همه هستیَم حسینه          می و مستیَم حسینه              سروُر لبم حسینه               خواب هر شبم حسینیه

شنبه 29/10/1386 - 10:26
پسندیدم 0
UserName