خرج در راه زیارت حسین(ع)
توسط : fgf

 هرگاه چیزى صرف نماید در مهیا كردن اسباب زیارت ، پس به هر درهمى به قدر كوه احد حسنات به او دهند، و اضعاف او را به او رد كنند، و بلاها از او دفع شو و در روایت ابن سنان آمده است كه به هر درهم به او دهند هزار، و هزار و هزار تا ده مرتبه ، و رضاى خدا و دعاى پیغمبر صلى الله علیه و آله و امیرالمومنین و ائمه هدى از براى او بهتر است.

بحار ج 98، ص 50، (ح 1 و 2 )كامل الزیارات ، باب 46، ص 128 129.

جمعه 28/10/1386 - 0:35
پسندیدم 0
UserName