سفارش حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به مادر سیدالشهدا ...
توسط : 1367
حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در وقت وفات به حضرت زهرا دستور دادند که بعد از و فات من بر سر و صورت خود نزن و مویهای را آویزان نکن و با ویل و عویل فریاد نزن ، و زن نوحه گر دعوت مکن. (فروع کافی ، ج2 ص214 ) « ویل به معنی فرارسیدن شر و بدی ، هلاک ، مصیبت سختی و کلمه‌ی نفرین به معنی وای « عویل » بلند کردن صدا به گریه و ناله ، (بلند آواز ی در گریه و ناله ) ( فرهنگ عمید)
چهارشنبه 26/10/1386 - 18:56
پسندیدم 0
UserName