سوز دل
توسط : matinmehr

ز ابر گریان شاخ سبز و تر شود 

ز آنکه شمع از گریه روشن تر شود

بهر گریه آدم آمد بر زمین

تا بود گریان و نالان وحزین

تو چه دانی ذوق آب دیدگان

عاشق نانی تو چون نادیدگان

سه شنبه 25/10/1386 - 16:5
پسندیدم 0
UserName