دانستنی های حیوانات
توسط : aliyoungi
 تمساح نمی تواند زبانش را بیرون بیاورد.
▪ زرافه می تواند با سرعت ۵۷ کیلومتر در ساعت بدود.
▪ یک سوسک، بدون سر می تواند ۹ روز زنده بماند، قبل از اینکه از گرسنگی بمیرد.
▪ مغز فیل یک هزارم وزن بدن اوست.
▪ چشم شترمرغ بزرگ تر از مغزش است.
▪ قوه چشایی پروانه ها در پاهای آنان تعبیه شده است.
سه شنبه 25/10/1386 - 14:48
پسندیدم 0
UserName